Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
DMUCHAWY ROOTS'A
DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE
Typy
Budowa
Zasad działania
Dane techniczne
Zalety
Zastosowanie
INSTALACJE
STEROWANIE
Separacja zawiesin


Dmuchawy / DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE / Zasad działania


Dmuchawa bocznokanałowa działa w oparciu o teorię przepływu regeneracyjnego, co oznacza, że wykorzystywane jest zjawisko kompresji dynamicznej, czyli zamiany energii kinetycznej strumienia powietrza na ci¶nienie.

Obracaj±cy się z prędko¶ci± 2900 RPM wirnik powoduje wytworzenie się podci¶nienia w obszarze s±siaduj±cym z króćcem dolotowym. Powietrze jest zasysane do wnętrza dmuchawy i dostaje się pomiędzy łopatki wirnika.
Siła od¶rodkowa oraz profil komory powoduj± wysłanie porcji powietrza w kierunku zewnętrznym od osi obrotu na powierzchnię korpusu, gdzie następuje przyrost ci¶nienia.

Z kanału na korpusie powietrze trafia z powrotem do następnej komory na wirniku, gdzie ponownie jest przyspieszane i transportowane do kanału bocznego. Proces ten powtarzany jest wielokrotnie a warto¶ć ci¶nienia roboczego można regulować poprzez dławienie ilo¶ci przetłaczanego powietrza zarówno na wlocie, jak i na wylocie.  
O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE