Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
DMUCHAWY ROOTS'A
DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE
Typy
Budowa
Zasad działania
Dane techniczne
Zalety
Zastosowanie
INSTALACJE
STEROWANIE
Separacja zawiesin


PRODUKTY / Dmuchawy / DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE


Dmuchawy bocznokanałowe Effepizeta znajduj±ce się w ofercie CompRot, s± idealnym rozwi±zaniem do transportu dużych objęto¶ci powietrza przy niskich ci¶nieniach lub podci¶nieniach. Doskonale zastępuj± dmuchawy Rootsa wszędzie tam, gdzie wymagane s± niższe parametry sprężonych gazów: nadci¶nienie do 600 mbar, podci¶nienie do 450 mbar, wydajno¶ć do 30 m3/min.
O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE