Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
DMUCHAWY ROOTS'A
DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE
Typy
Budowa
Zasad działania
Dane techniczne
Zalety
Zastosowanie
INSTALACJE
STEROWANIE
Separacja zawiesin


Dmuchawy / DMUCHAWY BOCZNOKANAŁOWE / Zastosowanie


Dmuchawy bocznokanałowe Effepizeta znajduj± zastosowanie w wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu. Doskonale zastępuj± dmuchawy Rootsa wszędzie tam, gdzie wymagane s± niższe parametry sprężonych gazów:

 • nadci¶nienie do 600 mbar
 • podci¶nienie do 450 mbar
 • wydajno¶ć do 30 m3/min

 Standardowe zastosowania

 • napowietrzanie: rybnych stawów hodowlanych - gł. hodowla pstr±gów,  komór osadu czynnego w osiedlowych i małych oczyszczalniach ¶cieków

 

 • wytwarzanie ruchu cieczy w basenach elektrolitycznych, co pozwala na równomiern± i szybsz± chemiczn± obróbkę materiałów metalowych (galwanizernie)

 

 • wysokoci¶nieniowe dostarczanie tlenu do obszaru spalania, co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie paliwa palnego, a także wymusza recyrkulację powietrza w piecach
 • podmuch powietrza może być użyty do usuwania wody lub zanieczyszczeń z powierzchni obiektów (Air knives), znajduje to zastosowanie w myjniach (nadci¶nienie) i odkurzaczach samochodowych (podci¶nienie)
 • osuszanie pojemników szklanych
 • ci¶nieniowy transport dokumentów w magazynach lub halach sklepowych
 • transport odpadów (¶cinek) papierowych ze strefy obróbki mechanicznej w przemy¶le papierniczym oraz wykorzystanie poduszki powietrznej do transportu stosów papieru, suszenie druku.
 • klimatyzacja i wentylacja
 • rolnictwo: transport materiałów sypkich, zboża z naczep do miejsc składowania, m±ki w młynach itp.

 • podci¶nieniowy transport sproszkowanych materiałów plastikowych
 • drenowanie próżniowe pasów pras odwadniaj±cych oraz odsysanie wody z bębnów strefy odwadniania wstępnego
 • odsysanie: zanieczyszczonego powietrza ze strefy spawania, opiłków i wiórów z obszaru roboczego maszyn do obróbki mechanicznej
 • odprowadzanie ciepła z pieców przemysłowychO FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE