Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
 
Gwarancja
Wyprzedaż stanów magazynowych
Instalacje sprężonego powietrza
Serwis


strona główna / USŁUGI /
STRONA W PRZEBUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE


Nasz serwis stale wykonuje naprawy i przegl±dy sprężarek i dmuchaw różnych producentów. W ostatnim czasie zakończyli¶my kompleksowe remonty pięciu sprężarek 250kW i 132kW, kilku 22kW, przeprowadzili¶my remonty wielu dmuchaw.


Często naszym Klientom dostarczamy na czas remontu urz±dzenia zastępcze. W Polsce pracuje w takim charakterze kilka naszych sprężarek.

Magazyn zaopatrywany jest w materiały eksploatacyjne do niemal wszystkich, obecnych na naszym rynku, typów sprężarek ¶rubowych i dmuchaw.


Uzgodnienia terminów remontów i przegl±dów tel: 071 79 85 931
O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE