Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
Separacja zawiesin
Technologia odwadniania
Stacje odwadniania
Prasy sitowo - ta¶mowe
Zagęszczacze
Typy
Dane techniczne


Separacja zawiesin / Zagęszczacze / Typy


 zagęszczacze Z  
stosowane s± w wersji wolno stoj±cej do zagęszczania osadów o dużym stopniu uwodnienia, np. osady nadmierne przed procesem fermentacji.

 zagęszczacze ZK  
może pracować w wersji wolnostoj±cej

oraz jako zabudowany na prasie typu V lub VWZ do wstępnego odwadniania osadów przed ostatecznym procesem odwadniania.

O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE