Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
Separacja zawiesin
Technologia odwadniania
Stacje odwadniania
Prasy sitowo - ta¶mowe
Zagęszczacze
Typy
Dane techniczne


PRODUKTY / Separacja zawiesin / Zagęszczacze


Zagęszczacze ta¶mowe firmy CompRot występuj± w dwóch typach

  • Z (długi), 
  • ZK (krótki).

Dla zapewnienia długiego okresu eksploatacji wykonane s± w cało¶ci
ze stali kwasoodpornej.
O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE