Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Sprężone powietrze
Dmuchawy
Separacja zawiesin
Technologia odwadniania
Stacje odwadniania
Prasy sitowo - taśmowe
Typy
Budowa i zasada działania
Dane techniczne
Zalety
Zastosowanie
Zagęszczacze


Separacja zawiesin / Prasy sitowo - taśmowe / Zastosowanie


Pierwsze prasy sitowo-taśmowe autorstwa firmy CompRot powstały w 1997 r.
Dziś, blisko 100 pras taśmowych produkcji CompRot służy do mechanicznego odwadniania osadów:  • w komunalnych oczyszczalniach ścieków;  • osadów pokoagulacyjnych w stacjach uzdatniania wody;
  • przemysłowych osadów poflotacyjnych;
  • osadów z garbarni, zakładów celulozowych i papierniczych;
  • trudno odwadniających się osadów organicznych, poprodukcyjnych w przemyśle spożywczym.

Nasze doświadczenia pozwalają nam również na rozwiązywania nietypowych problemów:

  • gospodarka osadowa w zakładach przetwórstwa spożywczego, w których z racji odbioru osadów produkcyjnych przeważają trudno odwadniające się osady o dużej zawartości części organicznych;
  • odwadnianie osadów poprodukcyjnych w zakładach przetwórstwa mięsnego;
  • zagęszczanie i odwadnianie osadów z ekstrakcji kawy w zakładach produkcji kawy zbożowej, gdzie dodatkową trudnością jest wynosząca ok. 70°C temperatura osadów.

O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZĄDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE