Dmuchawy, Sprężarki, Kriokomory, Prasy do odwadniania osadu
 
Aktualno¶ci
Historia i dzi¶
Działania promocyjne
Nagrody


strona główna / O FIRMIE / Historia i dzi¶


Twórca CompRotu
Roman Breszka
1948 - 2006

Firma CompRot rozpoczęła swoj± działalno¶ć jako pierwszy polski producent sprężarek o mocach 4-400 kW. W krótkim czasie stała się prekursorem w stosowaniu nowoczesnych systemów sterowania komputerowego, monitoringu prac ci¶nieniowych maszyn wyporowych, oraz twórc± chronionego patentem systemu sterowania i optymalizacji pracy stacji sprężarek ¶rubowych. CompRot od samego pocz±tku nawi±zał też współpracę z czołowymi dostawcami najlepszych jako¶ciowo podzespołów.

Oferta spółki była sukcesywnie poszerzana o produkty proekologiczne. Rozpoczęli¶my produkcję pras sitowo-ta¶mowych i zagęszczaczy do odwadniania osadów oraz sprzedaż dmuchaw.

 

Dzi¶ CompRot to nie tylko zespół najlepszych specjalistów, to jedna z najprężniejszych  firm sektora. Firma, która zbudowała trwałe, partnerskie relacje w kraju i na rynku międzynarodowym. Nasze rozwi±zania i produkty naszej marki możecie Państwo spotkać już w 10 krajach.

Rok 2006 był dla nas czasem reorganizacji i opracowania strategii na najbliższe lata, w 2007 u¶ci¶lili¶my relacje z naszymi partnerami z Europy.

 

Przyszło¶ć to dla nas stabilny, systematyczny rozwój w oparciu o wiedzę o potrzebach naszych Klientów oraz ich pełn± satysfakcję.
O FIRMIEPRODUKTYDOBÓR URZˇDZEŃUSŁUGIREFERENCJEKONTAKTYPROMOCJE